Dotacje

Informacje o uzyskanych dofinansowaniach dla GRAFPEER Projekt

grafpeer projekt bg mini 02 1

Dofinansowanie w ramach Działania 3.7 RPO WL 2014-2020
Umowa nr RPLU.03.07.00-06-3929/20

Projekt: Wsparcie na finasowanie kapitału obrotowego w zwiazku z pogorszeniem sytuacji przedsiebiorstwa w wyniku pandemii COVID-19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, współfinansowanego ze środków europejskich.

Logotypy

Aluma Boats

Arena Lodowa

PPHU Wrzyszcz

M.Z. Kruk

Water Block

Krasna Chata

ZPUH Maruś

Brunpol

Biuro Podróży Włóczykij

MakaMaka Plus

Województwo Lubelskie

Wspólnie dla Gminy Krasnystaw

LGD Krasnystaw

Vita Natura EcoSusz

Grafit

Galeria Iluzji 3D

Centrum Promocji Produktu Lokalnego

LGD Kraśnik

EBW Ubezpieczenia

Lokalny Inkubator Przedsiębiorczości

Panorama Lubelska

grafpeer.pl

telefon +48 602 174 079 | komunikator GG 59500848 | e-mail kontakt@grafpeer.pl
VAT EU PL5641198004 | Konto bankowe ING Bank Śląski S.A. 67 1050 1953 1000 0092 2683 2674