grafpeer projekt

Polityka prywatności

Opisana na tej stronie polityka prywatności oraz plików cookies wyjaśnia przyjęte zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies lub innych technologii
w ramach strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://grafpeer.pl

§ 1
Administrator / Dane kontaktowe

Właścicielem i administratorem strony jest GRAFPEER Projekt Robert Powroźnik.
Działalność gospodarcza (oraz przechowywanie dokumentacji) prowadzona jest pod adresem: Małochwiej Duży 44A, 22-300 Krasnystaw.
Numer identyfikacji podatkowej: NIP PL5641198004.
Kontakt: tel. +48 602174079 lub e-mail: kontakt@grafpeer.pl

§ 2
Definicje użytych pojęć

Na potrzeby polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie dla niżej wymienionych pojęć:

 1. Administrator – Robert Powroźnik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRAFPEER Projekt Robert Powroźnik
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://grafpeer.pl
 3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze Strony.
 4. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane zazwyczaj na twardym dysku. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam oraz do monitorowania aktywności odwiedzających.

§ 3
Administrowanie danymi osobowymi

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie lub innymi źródłami np. e-mailem..
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego lub innej formy (e-mail, poczta, sms itp.) zawierające dane do fakturowania przetwarzane są w celu realizacji zamówień na wykonanie usługi, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT (lub innego dokumentu związanego z zamówioną usługą) przez GRAFPEER Projekt.
 5. Administrator do wystawiania faktur i innych dokumentów korzysta z oprogramowania zainstalowanego lokalnie na urządzeniach Administratora. Dane Użytkownika przekazane Administratorowi nie są udostępniane producentowi oprogramowania, z którego korzysta Administrator.
 6. Administrator gwarantuje Użytkownikowi poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Podanie danych przez formularz kontaktowy jest dobrowolne, ale część danych jest wymagana do skorzystania z formularza i przesłania wiadomości.
 8. Użytkownik po poprawnym wypełnieniu i przesłaniu wiadomości w formularzu kontaktowym otrzymuje automatyczną wiadomość zwrotną, zawierającą kopię wiadomości przez niego wysłanej do Administratora (temat, treść i zgodę na przetwarzanie danych).
 9. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych w formularzu kontaktowym jakimkolwiek osobom trzecim.
 10. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane przechowywane są także w postaci kopii bezpieczeństwa (forma elektroniczna - niezależny od systemu nośnik danych) na wypadek utraty danych w przypadku zniszczenia (trwałego uszkodzenia) urządzenia lub oprogramowania Administratora.
 11. Użytkownik jest uprawniony do:
  • żądania pokazania lub przesłania swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora
  • żądania naniesienia zmian w danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych lub ograniczenia w przetwarzaniu
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik wcześniej taką zgodę wyraził
 12. Wszelkie zmiany w przetwarzanych danych Użytkownika przez Administartora (wymienione w § 3 pkt 11) wdrażane są na pisemny wniosek Użytkownika
 13. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następującym podmiotom:
  • Urząd Skarbowy - rozliczanie dokumentacji podatkowej oraz przesyłania pliku JPK (Jednolity plik kontrolny - księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane co miesiąc (lub na żądanie) organu podatkowego). Dotyczy tylko danych Użytkowników, którzy wystawili Administratorowi lub otrzymali od Administratora dokumenty księgowe za wykonane usługi lub zakupy.

§ 4
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje i przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 2. Administrator informuje Użytkownika, że:
  • - pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
  • - istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
   Zmiana ustawień dotyczących cookies w popularnych przegladarkach:
  • - strona wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

§ 5
Inne technologie na Stronie

Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania Użytkownika na Stronie:

 1. Kod śledzenia Google Analitycs – zastosowany w celu analizy statystyk Strony. Administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w USA. Pliki cookie należące do Google Inc wykorzystywane są do gromadzenia informacji o sposobie korzystania ze Strony przez Użytkowników. Udostępniane informacje są wykorzystywane do celów poglądowych i pomagają Administratorowi w ulepszaniu strony. Pliki cookie zbierają informacje w sposób anonimowy. Informacje dotyczą np. liczby Użytkowników odwiedzających stronę, lokalizacji, z której Użytkownicy weszli na Stronę, wyświetlanych miejsc (podstron) Strony przez Użytkownika.

§ 6
Logi serwera Strony

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnym Uzytkownikiem. Administrator nie wykorzystuje danych do identyfikacji Uzytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Strona umieszczona jest na serwerach spółki H88 S.A. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań

§ 7
Inne kwestie

 1. W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem Strony.

Aktualizacja: 16 kwietnia 2018 r.

Kontakt z nami

telefon+ 48 602 174 079

komunikatorGG 59500848

e-mailkontakt@grafpeer.pl

adresMałochwiej Duży 44A
22-300 Krasnystaw

Social media

facebook icotwitter icogoogleplus ico

Formularz kontaktowy

wiadomość...

Dodatkowe informacje

vatVAT EU PL5641198004

bankKonto bankowe:

ING Bank Śląski S.A.
67 1050 1953 1000 0092 2683 2674

SWIFT/BIC INGBPLPW

Strona grafpeer.pl używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka prywatności